CAD/CAM Tekenaar/ Ontwerper R&D WTB

Locatie: Roermond, Limburg, Netherlands
Datum Geplaatst: 02-04-2019
Tekenen en ontwerpen met behulp van CAD / CAM-systemen leveren van bijdragen aan proces- en productinnovaties. De R&D-inspanningen starten doorgaans met
brainstormsessies; de samenstelling van de groep varieert onder meer door de vraag wat er ontwikkeld moet worden (aanpassingen binnen iets bestaands of iets nieuws), de betrokkenheid
van de opdrachtgever en de verschillende technische disciplines die aan de orde zijn. De functies dragen bij aan het visualiseren van ideeën en het onderzoeken van de principes die daaraan
ten grondslag liggen waarna de ontwerpen en prototypes verder ontwikkeld kunnen worden (virtueel of fysiek). In een iteratief proces van tekenen, onderzoeken en construeren worden de
processen en producten steeds verder ontwikkeld, getekend, getest (al dan niet via simulaties) en productierijp gemaakt.

Doel:
Het gemeenschappelijk doel is het bijdragen aan proces- en productinnovaties via het onderzoeken, ontwerpen en in tekening brengen van mogelijkheden tot verbetering of vernieuwing.
Voorbeelden van taken binnen de functiefamilie: Voorbeelden van voorkomende functies:
¨ Communiceren over concepten en omzetten van schetsen in tekeningen.
¨ Mede bepalen van programma van eisen en specificaties.
¨ Het visualiseren, detailleren in technische tekeningen en nader beschrijven van een bestaande, een veranderde
of toekomstige werkelijkheid.
¨ Detailleren van product(onderdelen) via symbolen en bijzonderheden (materialen, maten e.d.).
¨ Het controleren en aanpassen van de tekeningen en verzorgen van back-ups.
¨ Ontwerpen van ontwikkelprogramma’s en nieuwe componenten.
¨ Ontwikkelen van proefopstellingen en teststructuur; testen van proces- en/of productinnovaties.
¨ Rapporteren omtrent de voortgang van projecten.
 
Contactpersoon vacature:

Remco Lanooij 
Managing Director
 
ScientiQ Staffing BV
Boundless in Laboratory Staffing 
 
Etnastraat 20
4814 AA Breda
+31 (0)76 548 13 20 
www.scientiq.eu
 
 
of
this job portal is powered by CATS