logo

Bekijk alle vacatures

Software/ Hardware Engineer

Roermond, Limburg · Manufacturing
Het betreft technische automatiseringstaken  die gericht zijn op het adviseren over en ontwerpen van automatisering van fysieke processen bij productiebedriijven. Het betreft zaken als PLC-
(Programmable Logic Controller), DCS-(Distributed Control System), SCADA-(Supervisory Control And Data Acquisition) programmering, MES (Manufacturing Execution Systems),
keuze van veldapparatuur, sensoren en actuatoren, I(nput) / O(utput)-configuratie en hardwarecomponenten, ontwerpen van meet-, regel- en besturingssystemen (inclusief webtoepassingen),

opstellen van testprogramma’s, ontwerpen van systeemarchitectuur, adviseren in TA-(Technische Automatisering) toepassingen en de consequenties. De functies adviseren
klanten, zowel over programma van eisen en wensen, ontwerpen en programmering.

Doel:
Het gemeenschappelijk doel van de functies is het voor de klant ontwerpen van geautomatiseerde processen. Deze processen kunnen betrekking hebben op productie, transport,
infrastructuur e.d.

Veel voorkomende taken:
¨ Maakt het ontwerp op basis van een gegeven probleemstelling of casus dat door de functie in een of meer
praktische systemen, geavanceerde regel- en besturingsstrategieën uitgeëngineerd en in een bijbehorend
ontwerp wordt omgezet.
¨ Zet op gestructureerde wijze het programma van eisen en functioneel ontwerp met behulp van gebruikelijke
programma’s / tools om in de benodigde: PLC / SCADA / DCS-systeemconfiguraties, blokschema’s, modellen,
functieblokken, tekeningen en schema’s (E, I, W, sequencediagrammen, voorwaardenschema’s, P&ID, ladderdiagrammen,
configuratielisting etc.).
¨ Programmeert / voert in, configureert; ontwerpen / programma’s in de gangbare TA-systemen / onderdelen
(smart, convertor, io, interface, besturing, regelingen etc.).
¨ Begeleidt detailengineering, functionele testen, het schrijven van opleveringsprotocollen; maakt globale
programmabeschrijvingen waar nodig voor de implementatie bij de klant.

 
Contactpersoon vacature:

Remco Lanooij 
Managing Director
 
ScientiQ Staffing BV
Boundless in Laboratory Staffing 
 
Etnastraat 20
4814 AA Breda
+31 (0)76 548 13 20 
www.scientiq.eu
 
 
Meer vacatures
Technician Preparatie Lab
QC/QA Manager (Interim)
Service Engineer
Deel deze vacature
Powered by