Analist MBO niv 4 (Parttime 0,4 fte)

Locatie: Oosterhout, Noord Brabant, Netherlands
Datum Geplaatst: 21-02-2019
FUNCTIE Analist MBO niv 4 (Parttime 0,4 fte)

Minimaal MBO niv 4 opleiding in de richting (analytische) chemie.
Heeft kennis van de fysische en chemische eigenschappen van de producten van de fabriek(en), verdiept zich in de specificaties van deze producten, heeft inzicht in de productieprocessen van deze fabriek(en) en is in staat hiertussen verbanden te leggen.
Is bekend met statistische begrippen als juistheid en precisie en past deze statistische kennis toe.
De kandidaat zal gaan werken in een klein team en moet minimaal beschikken over goede vaardigheden v.w.b. de Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift).

Onze opdrachtgever is een onderneming die gericht is op de winning, inkoop, bewerking en verkoop van minerale grondstoffen. De grondstoffen worden toegepast in diverse marktsegmenten, w.o. agro, bouw, keramiek, glas en kunststoffen. De locatie bestaat uit ca. 85 fte, verdeeld over de afdelingen productie, expeditie, bedrijfsadministratie, technische dienst en laboratorium. De locatie is gericht op de verwerking van minerale grondstoffen tot fijnpoeder. Eindproducten vinden hun afzet in de segmenten en applicatietoepassingen glas, staal, grof en fijn keramiek, veevoeders, verven en kunststoffen. Vanuit ca. 15 basismineralen worden -uitgaande van verschillende mengsels en verpakkingsvormen (bigbags, zakgoed, bulk)- ca. 240 verschillende artikelen geproduceerd. Zo’n 30 % van de goederen wordt afgezet in Nederland en 70 % wordt geëxporteerd naar ca. 65 verschillende landen. Er wordt op jaarbasis ca. 125.000 ton geproduceerd m.b.v. 11 maalinstallaties.

De analist wordt aangestuurd door de manager quality assurance, die leiding geeft aan een hoofd analist, 2 laboranten en een analist. Het laboratorium verricht analyses ter begeleiding van de productie, ondersteunt de verkoop- en inkoopafdeling en behandelt specifieke afnemers vragen (specifieke analyse). Dit laatste gebeurt door het analyseren van prospectmonsters welke door verkoop aangeboden worden en het analyseren van monsters van afnemers (bijv. bij reclamaties). Binnen het laboratorium worden rapportages verricht met conclusie en advisering i.h.k.v. productie, verkoop en inkoop. Daarnaast worden recepturen (chemisch) samengesteld n.a.v. de analyseresultaten en wordt er deelgenomen aan ringonderzoek om te komen tot een betrouwbare analysestandaard. Het aantal routinematige analyses is ca. 60 % en 20 % specifieke analyses / applicatietesten ca. 20%.
De analist heeft een adviserende, begeleidende en controlerende taak binnen het laboratorium op de deelgebieden analyses, applicatie, proces. Daarnaast is de analist betrokken bij analyses m.b.t. applicatieonderzoek i.s.m. R&D en technical support. De analist verricht audits i.h.k.v. het bedrijfszorgsystematiek. Het afdelingshoofd draagt zorg voor het initiëren van eventuele acties voortkomend uit de audits.
 
FUNCTIEDOEL

Uitvoeren van proeven en analyses, teneinde de kwaliteit van processen en producten mede te waarborgen. Opleveren van data en analyseren van de trend voortkomend uit een onderzoek.

KERNACTIVITEITEN
 • analyseren en interpreteren van gegevens en trekken van conclusies; adviseren van leidinggevende t.b.v. productie, inkoop en verkoop
 • uitvoeren en ontwikkelen van niet-routinematige analyses
 • uitvoeren van applicatiebepalingen i.s.m. R&D en sales support Ankerpoort N.V.
 • adviseren bij en bewaken van de vrijgave en herbestemming van geblokkeerde of afgekeurde charges
 • bewaken van de naleving veiligheidsvoorschriften
 • uitvoeren van standaardanalyses volgens voorschriften, d.m.v. verschillende instrumentele, fysische en (nat) chemische analysetechnieken, m.b.v. X.R.F, A.A.S, laserdiffractie, zeven e.d.
 • inplannen van prioriteit van door leidinggevende opgegeven analyses
 • bemonsteren van grondstoffen, halffabricaten en eindproducten en voorbereiden/voorbewerken van de te onderzoeken monsters
 • instellen/afregelen van instrumenten
 • vaststellen van meetwaarden en toetsen van resultaten aan specificaties; maken van bijbehorende berekeningen, registreren van gegevens in LIMS en realiseren van rapporten met conclusie en advies
 • bespreken van afwijkingen met leidinggevende of hoofd analist
 • uitvoeren van analyses van specifieke aard (o.a. ten behoeve van proefproducties), waarbij in mindere mate gebruik kan worden gemaakt van bestaande voorschriften
 • analyseren van de vraag en bespreken van onderzoeksopzet met leidinggevende
 • raadplegen van vakliteratuur inzake met leidinggevende besproken onderzoeksmethode
 • aanpassen van bestaande analysemethoden adviseren en uitwerken van nieuwe methoden
 • onderzoeken n.a.v. reclamatie afnemer, voorstellen doen tot aanvullende analyses en bespreken met leidinggevende
 • begeleiden van proefproductie en toetsen aan specificaties en i.o.m. leidinggevende beoordelen of aanvullende analyses nodig zijn
 • adviseren, opstellen en beproeven van nieuwe methode
 • bespreken van de resultaten met leidinggevende
 • uitwerken van methode in duurzame voorschriften
 • vastleggen van gevolgde onderzoeksmethode, opstellen van duurzame voorschriften
 • bespreken van werkzaamheden/resultaten met leidinggevende
 • instrueren van medewerkers bij gebruik van apparatuur
 • uitvoeren van zaken welke verricht worden i.h.k.v. optimalisatie van bedrijfszorgsystematiek
 
WERKGERELATEERDE BEZWAREN
Eenzijdige houding bij werken in veelal staande en lichtgebogen houding (ca. 4 uur/dag) en werken met computer.
Hinder van stank (niet welriekende stoffen) van chemicaliën en stoffen, irritatie van slijmvliezen en dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Kans op letsel door glasbreuk, spatten van zuren, branden aan apparatuur.
 

#laboratorium #scientiq #vacature #werkeninoosterhout #werkeninwaalwijk #werkeninbreda #analist
Contactpersoon vacature:

Job Brands
Business Manager
 
ScientiQ Staffing BV
Boundless in Laboratory Staffing 
 
Mozartlaan 7
4837 EH  Breda
+31 (0)76 548 13 20 
www.scientiq.eu

Skype: scientiq
Werken als laborant bij ScientiQ? - YouTube


 
 
of
this job portal is powered by CATS