Chemisch Analist MBO 5 ploegen

Locatie: MOERDIJK, Nederland, Netherlands
Datum Geplaatst: 19-12-2018
Chemisch Analist MBO 5 ploegen (2-2-2 rooster)

Minimaal MBO opleiding met richting (analytische) chemie.
Ervaring op een raffinaderij of chemie (plant) of contractlaboratorium strekt tot aanbeveling.
Heeft kennis van de fysische en chemische eigenschappen van de producten van de fabriek(en), verdiept zich in de specificaties van deze producten, heeft inzicht in de productieprocessen van deze fabriek(en) en is in staat hiertussen verbanden te leggen.
Is bekend met statistische begrippen als juistheid en precisie en past deze statistische kennis toe.
De kandidaat zal gaan werken in een team en moet minimaal beschikken over goede vaardigheden v.w.b. de Nederlandse en Engelse taal (woord en geschrift)

Functieomschrijving:

1) Verzamelt de voor de taak benodigde informatie o.a. uit beschikbaar gestelde werkvoorschriften en methoden; kiest uit het beschikbaar arsenaal aan werkwijzen een geschikte methode/techniek alsmede de te gebruiken apparatuur.
2) Houdt rekening met prioriteiten en neemt tijdig actie bij knelpunten.
3) Voert zelfstandig en kritisch al dan niet regelmatig voorkomende analyses uit volgens vastgestelde werkvoorschriften of zoals beschreven in een onderzoeksplan.
4) Controleert vooraf de staat van alle benodigdheden (apparatuur, chemicaliën, glaswerk, e.d.), signaleert afwijkingen en lost kleine apparatuur storingen op.
5) Voert alle werkzaamheden uit conform het ISO 17025 kwaliteitsmanagement systeem van het laboratorium, signaleert eventuele afwijkingen, registreert dit en neemt adequaat actie.
6) Controleert of de verkregen resultaten overeenkomen met de verwachtingswaarden, trends en/of specificaties, signaleert afwijkende analyseresultaten en neemt adequaat actie.
7) Legt verbanden tussen de verschillende analyseresultaten en ziet de samenhang bij afwijkingen in de analyseresultaten
8) Rapporteert schriftelijk (middels LIMS) analyseresultaten van de methodes waarvoor hij geautoriseerd is.
9) Voert alle handelingen uit volgens HSE en algemene BBS voorschriften en procedures en neemt actief kennis van wijzigingen hierin en aanvullingen hierop.
10) Overziet het doel van de werkzaamheden van de werkgroep en de consequenties hiervan op de activiteiten van de werkgroep en bij derden. Interpreteert/beoordeelt het resultaat van eigen handelen.
11) Maakt gebruik van kennis van collega’s en stemt werkverdeling met collega’s af.
12) Werkt effectief ook wanneer de omstandigheden wijzigen en werkt efficiënt en betrouwbaar bij verhoogde werkdruk.

Instelling/mindset is belangrijk, denk daarbij aan een term als “willing to learn”. Tevens is het goed in een groep kunnen functioneren een voorwaarde.
 
Contactpersoon vacature:

Job Brands
Business Manager
 
ScientiQ Staffing BV
Boundless in Laboratory Staffing 
 
Mozartlaan 7
4837 EH  Breda
+31 (0)76 548 13 20 
www.scientiq.eu

Skype: scientiq

 
 
of
this job portal is powered by CATS